Broneeri lennupiletid

1. Kliendi ja Reisija õigused ja kohustused
1.1 Klient vastutab esitatud andmete autentsuses ja õigsuses. Reisija ees- ja perekonnanimi peavad olema märgitud piletile samamoodi nagu on kirjas isikut tõendavas dokumendis (passis). Nimede erinevuse korral võib piletit pidada kehtetuks.
1.2 Klient vastutab teisele isikule vormistatud broneeringus sisalduvate andmete õigsuses. Reisija ees- ja perekonnanimi peavad olema märgitud piletile samamoodi nagu on kirjas isikut tõendavas dokumendis (passis). Nimede erinevuse korral võib piletit pidada kehtetuks.
1.3 Pileti broneerimisel hetkest kuni selle väljaostmiseni vastutab klient selle eest, et ta on tutvunud teenusepakkuja tingimustega. Reisibüroo vastutus on piiratud ning seetõttu peab reisija olema lisaks tutvunud reisipiletil sisalduvate teenusepakkujate reisitingimustega.1.4 Klient on vastutav kõikide tema nimelt ja arvelduskontolt tehtud finantstehingute üle. Kliendil on rahaline vastutus broneeringus üksiksasjade (eesnimi, perekonnanimi, sihtkoht või kuupäev) muutmisel.
1.5 Transpordikulud, mida klient tasub lennujaamas, kuuluvad kliendi finants vastustusalasse.
1.6 Klient on kohustatud kontrollima piletil ja muudel reisidokumentidel sisalduvat teavet. Leitud vea korral peab klient viivitamatult teavitama sellest Reisibürood. Teenuse osutamise tingimuste kohaselt teavitab Reisibüroo klienti, kas on võimalik teha vajalikke muudatusi ning kas see põhjustab lisakulutusi.
1.7 Kliendil on kohustus veenduda, et teine Reisibüroo ei ole eelnevalt broneerinud vastavat lendu Teenusepakkuja broneerimissüsteemis või mujal. Kahe identse broneeringu korral võib Teenusepakkuja automaatselt tühistada ühe või mõlemad, sõltumata kliendi poolt ülekantud maksest. Kui kliendil pole tarvis ühtegi broneeringut, palume võtta ühendust Reisibürooga ja teatada sellest e-posti aadressil business@btgroup.ee või telefoninumbril (+372) 5699 2009.
1.8 Klient saab broneeringu õnnestumise korral broneeringu numbri. Broneeringu number on isiklik teave, mida saab kasutada kliendi või reisijate identifitseerimiseks. Klient on vastutav selle teabe konfidentsiaalsuse eest või selle üleandmise eest kolmandatele isikutele.
1.9 Klient on vastutav Reisibüroole edastatud kontaktandmete õigsuses, mille alusel on Reisibürool võimalik võtta ühendust kliendiga. (Juhul, kui reisibüroo saab teavet väljumisaja muutuste kohta, peab reisibüroo sellest koheselt teavitama klienti, võttes temaga ühendust saadud kontaktandmete alusel).
1.10 Reisija on vastutav oma pagasi ohutuse eest. Kui pagas on saanud reisi vältel kahjustada, on see otsese Teenusepakkuja või konkreetse lennuoperaatori vastutus.
1.11 Reisijal on kohustus täita kõiki juriidilisi nõudeid riiki sisenemise ja riigist lahkumise osas. Reisija on vastutav reisi alguseks nõutavate dokumentide ning viisa/transiitviisa olemasolule. Enne reisile minekut tuleb Reisijal õigeaegselt üle kontrollida passi kehtivus.
1.12 Reisija saab tühistada piletit peale tasumist, kui see on lubatud teenusepakkuja poolt sätestatud reeglites.
2. Teenusepakkuja vastutus ja kohustused
2.1 Teenusepakkuja määrab pileti väljastamise ja hinna kehtivuse tähtaja. Kui pileti eest ei ole tähtajaks tasutud, siis on Teenusepakkujal õigus broneering annuleerida.
2.2 Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mis on tekitatud reisijale või pagasile, sh pagasi hilinemise või kaotamise korral.
2.3 Teenusepakkuja on vastutav lennu hilinemise, tühistamiste või ajakava muutuse korral.
3. Reisibüroo õigused ja kohustused
3.1 Reisibüroo vastutuse alla kuulub:
Lennupiletite broneerimine vastavalt saadaolevatele lennukohtadele. Reisibürool on õigus muuta/tühistada broneeringut vastavalt Teenusepakkuja poolt sätestatud reeglitele. Reisibüroo ei vastuta pakutava teenuse eest. Nõuded teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada Teenusepakkujale.
3.2 Reisibüroo ei saa garanteerida valitud lennu hinda, vaid on vahendajaks Kliendi ja Teenusepakkuja vahel.
3.3 Reisibüroo peab juhinduma teenusepakkuja tingimustest.
3.4 Reisibüroo ei vastuta piletite hindade, tehniliste probleemide, vigade ja andmete muutuste eest, mida sisestatakse süsteemi ning mis ei kuulu Reisibüroo vastutusala piiresse. Näiteks, kui Lennufirma ei leia piletit, mille Reisibüroo on enda süsteemis broneerinud vastavalt Kliendi poolt edastatud andmetele.
3.5 Reisibüroo on kohustatud teavitama Klienti lennuaja muutuste kohta, võttes ühendust Kliendi poolt edastatud e-posti või kontakttelefoni teel. Reisibürool ei lasu vastutus, kui Teenusepakkuja ei ole Reisibüroole teatanud muudatustest lennu väljumise, lennu tühistamisel jms. korral.
3.6 Reisibüroo ei vastuta kahju, pagasi viivituse, tühistatud lendude jne. korral. Sellistel juhtudel vastutab Teenusepakkuja.
3.7 Reisibüroo ei vastuta loodusõnnestuste, vaenutegevuse, streigi või muu sarnase olukorra (sealhulgas Teenusepakkuja pankroti) eest, mida Reisibürool ei ole võimalik mõjutada. Reisibüroo järgib force majeure (vääramatu jõud) korral Teenusepakkuja poolt ettekirjutatud tegevuste kirjeldamise tingimusi.
3.8 Reisibüroo ei vastuta Kliendi poolt tekitatud kahjude hüvitamise eest, kui Reisija ei kasuta enda poolt ostetud piletit. Isiklikud asjaolud, haigus, dokumentide mittevastavus on Kliendi vastutada.
3.9 Reisibürood ei saa pidada vastutavaks pooleks, kui tehnilistel põhjustel või ajutise süsteemirikke tõttu pole võimalik broneerida (broneerimise protsess lõpule viia) või kinnitada muul viisil pileti broneeringut. Reisibüroo on kohustatud probleemide lahendamiseks tegema maksimaalseid jõupingutusi võimalikult lühikese aja jooksul.
4. Maksed
4.1 Seni kuni Klient ei ole tasunud täissummas tellitud reisiteenuse eest, ei ole Reisibürool ega Teenusepakkujal võimalik väljastada pileteid, broneeringu kinnitusi, vouchereid või teisi reisidokumente.
4.2 Teenuse eest tasumine toimub broneeringu kinnituse ajal. Reisidokumendid edastatakse peale makse laekumist Reisibüroo arvelduskontole. Broneeringud, mida ei maksta ettenähtud aja jooksul, tühistatakse automaatselt. Kui broneerimine peaks toimuma nädalavahetusel, pühadel või tööpäeva lõpus, peab Klient saatma maksekorralduskoopia/maksekinnituse e-posti teel business@btgroup.ee !
4.3 24 tunni jooksul peale maksekorralduskoopia edastatust ning makse laekumist, edastab Reisibüroo Kliendi e-posti aadressile e-piletid. Klient on kohustatud veenduma, et makse on edukas. Juhul, kui Klient pole 24 tunni jooksul e-pileteid saanud, siis peab ta Reisibürood sellest teavitama.
4.4 Reisibüroo lennupiletite hinnad sisaldavad: piletihinda, lennujaamamakse ja reisibüroo vahendustasu 9 EUR. Kui klienti soetab odavlennufirmade (Ryanair, Wizzair, Easy Jet, Norwegian jne.) kaudu pileti, siis lisandub tavapärasele piletihinnale, lennujaamamaksule eriteenustasu, mis lisandub Reisibüroo Baltic Travel Group OÜ-le.
4.5. Makseviisid: – internetipõhine makse deebet- või krediitkaardiga (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard), – pangaülekanne internetipangas või sularahamakse pangakontoris. Pangaülekandega tasumisel tuleb arvesse võtta panga töö ja ülekande laekumise aega. Pilet antakse välja alles pärast makse laekumist Reisibüroo kontole. Kui ülekanne tuleb vormistada lühikese aja jooksul, siis sellisel juhul tuleb edastada Reisibüroole maksekorralduskoopia aadressil business@btgroup.ee ja saama Reisibüroolt kinnituse makse laekumise kohta. Kui maksekuupäev on sama, mil broneering vormistati ning mil pilet tuleb väljastada, siis sellisel juhul tuleb edastada maksekorralduskoopia sama päeva enne tööpäeva lõppu kella 17:00-ks. Hädaolukorras väljaspool Reisibüroo tööaega on meie Klientidel võimalik saada ööpäevaringset abi telefonil +372 5699 2009. – sularahamakse kontoris: OÜ ´´Baltic Travel Group´´, Raua 14, kella 09:00-17:00.
5. Pileti muudatused, pileti tühistamine
5.1 Pileti muutmise või tühistamise reeglid on kehtestatud iga lennupileti kohta individuaalselt ja sätestatud lennuettevõtja – otsese Teenusepakkuja poolt. Pileti broneerimisel on Kliendil võimalik tutvuda lennupileti reeglitega. Lennupileti ostmisel kinnitab ostja, et ta tutvub ostutingimustega. Kliendi soovil pileti broneerimisel või tühistamisel juhindub Reisibüroo vastavalt piletite müügi tingimustele. Pileti tühistamise korral ei ole piletiostu teenustasu tagastatav.
5.2 Kui pileti ostmisel ei ole välja toodud täpset informatsiooni lennupileti muutmise ja tühistamise reeglite kohta, siis soovitame pöörduda meie reisikonsultantide poole e-posti vahendusel business@btgroup.ee või telefonil +372 5699 2009.
5.3 Kui ostja soovib tulevast lendu muuta või tühistada, siis palun võtta ühendust Reisibürooga aadressil business@btgroup.ee või reisikonsultandiga, kelle kaudu broneeringu vormistasite.
5.4 Raha tagastamist same Kliendile tagada alles pärast seda, kui Teenusepakkuja on selle Reisibüroole omapoolselt kinnitanud. Klient saab raha tagasi ainult juhul, kui Reenusepakkuja on omapoolselt raha tagasi kandnud Reisibüroole.
5.5 Tellimuste muutmine ja tühistamine on võimalik üksnes tööpäeva jooksul saadud Reisibüroo poolse kinnituse alusel. Juhul, kui Klient soovib teha muudatusi (pileti tühistamine, tellimuse tühistamine, reisijate andmete muutmine jne), jätab Reisibüroo endale õiguse kohaldada teenustasu summas 20 EUR, välja arvatud Teenusepakkuja tasu. Pileti kuupäeva muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti ja Teenusepakkuja hinnareeglitest. Juhul, kui pilet sisaldab erinevaid hinnareegleid (iga lennuetapi puhul), kohandatakse kõige täpsemaid.
Broneeringu tegemine
Lennupileti ostmisel tuleb esitada järgnevaid andmeid:
Lennupilet – palun täpsustage, kas soovite ühe otsa piletit või edasi-tagasi piletit.
Alguspunkt – valige väljasõidu linn: Tallinn, Riia või mõni muu.
Sihtpunkt – valige sihtkoha linn (inglise keeles)
Väljalend / Tagasilend – piletite broneerimisel valige väljalennu ja tagasilennu kuupäev. Mugavuse huvides saab soovi korral kasutada kalendrit.
Reisijad – märkige reisijate arv ja nende vanus. Alla 2 aastased lapsed reisivad ilma isikliku istekohata.
Lennupiletite otsingut saab seadistada (filtreerida) hinna, lennufirma, väljalennu või tagasilennu, transfeeride arvu ja linnade ning ka lendude vahelise vaheaja alusel.